Informatie
Opzoeken
Vraag?

INSZ

Wat is een INSZ-nummer ?

Een INSZ-nummer, of Rijksregisternummer, is het Identificatienummer van de Belgische Sociale Zekerheid. Dit nummer wordt toegekend aan elke fysieke persoon die ingeschreven is in het bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeenten, in de registers van de diplomatische afvaardigingen en de consulaten in het buitenland, alsook in de wachtregisters van de gemeenten waar de vreemdelingen worden ingeschreven die verklaren vluchteling te zijn of die vragen erkend te worden als vluchteling.

Het nummer is terug te vinden op de SIS-kaart en de (elektronische) identiteitskaart, alsook op verschillende andere documenten zoals uw fiscale attesten, uw kleefbriefje van de mutualiteit, enzovoort.

Hoe krijg u een INSZ-nummer ?

Indien u geen INSZ-nummer heeft, kan u dit aanvragen aan het loket van de Dienst Bevolking van uw gemeente.

Ik ben mijn INSZ-nummer vergeten. Hoe kan ik het terugvinden?

Uw INSZ-nummer bevindt zich op de chip van uw elektronische identiteitskaart (eID). Indien u niet beschikt over een eID-lezer, kan u het nummer terugvinden op het kleefbriefje van uw mutualiteit, op uw fiscaal attest of op uw loonbrief. U kan het nummer ook op elk moment navragen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

Het nummer bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste 6 uw (omgekeerde) geboortedatum vormen zoals volgt : JJMMDD. Als u bijvoorbeeld geboren bent op 13 januari 1967 dan begint uw Rijksregisternummer met: 670113-XXX-XXX.

Terug