Informatie
Opzoeken
Vraag?

Inschrijving

Opgelet! Uw INSZ, naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, titel en geboortedatum dienen identiek te zijn aan de gegevens die vermeld staan op uw identiteitskaart. Elk verschil kan leiden tot de weigering van uw inschrijving door de regionale overheid.
Om gebruik te kunnen maken van het inschrijvingsformulier in het Frans dient u gedomicilieerd te zijn in één van volgende faciliteitengemeenten:
 • 1547 Bever
 • 1620 Drogenbos
 • 1630 Linkebeek
 • 1640 Sint-Genesius-Rode
 • 1780 Wemmel
 • 1950 Kraainem
 • 1970 Wezembeek-Oppem
 • 3717 Herstappe
 • 3798 Voeren
 • 8587 Spierex-Helkijn
 • 8957 Mesen
 • 9600 Ronse
Persoonsgegevens
* Formaat : 20/02/1973
Adres opgenomen in het bevolkingsregister *
Het adres is onjuist of onvolledig
Gelieve een adres aan te duiden in de lijst met voorstellen hieronder:
{{proposition.fullAddress}}
De gegevens van dit adres zijn ons niet bekend of bevinden zich niet in België. * (adres identiteitskaart)
Leveringsadres
Leveringsadres (hetzelfde als hierboven vermeld)
Gelieve een adres aan te duiden in de lijst met voorstellen hieronder:
{{proposition.fullAddress}}
De gegevens van dit adres zijn ons niet bekend of bevinden zich niet in België. * (adres identiteitskaart)
Bankrekeningnummer

Ik verplicht mij ertoe de gebruiksvoorwaarden van het systeem na te leven (K.B. van 12/12/2001 betreffende de dienstencheques.).

*Verplichte vermelding: Indien u niet beschikt over een INSZ nummer verzoeken wij u de volgende link te volgen : procedure voor inschrijving van gebruikers zonder INSZ
**Enkel te gebruiken voor het beheer van uw dienstencheques,

Uw verklaringen worden verwerkt en bewaard in informaticabestanden. Ze geven aanleiding tot het recht van inzage en verbetering zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan hierover informatie verkrijgen bij het Openbaar Register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Overheidsdienst Justitie, Hoogstraat, 139 in 1000 Brussel).